HakkındaAbdullatif Mermer

1982 doğumlu olan Hocamız Çocuk yaşlarda zamanın Aktif İslami davet hareketleri ile tanıştı. Arapça eğitimini doğu medrese usulüyle alan Hocamız ayrıca mukayeseli İslam fıkhını özel hocalardan tedris etti. 2010-2015 arası kaldığı Suudi Arabistan’da Suriye’nin eski kadısı İbrahim Es-Suri gibi hocalardan özel dersler aldı. Medine’de kampüsü bulunan Dârülhadîs Üniversitesinden mezun olan Hocamız Muhaddis ve Fakih Dr. Mahir Yasin el-Fahl’den Kütüb-i Tis’a’dan icazet aldı. Davet yolunda ve Tekfir yanılgısı isimlerinde iki kitabı basılmış olan Hocamız birçok site ve dergilerde makaleleriyle yazı çalışmalarına devam etmektedir. Gaziantep ilinde ikamet eden Hocamız evli ve 3 çocuk babasıdır. Rehberlik ve tercümanlık ile elde ettiği maişetini Türkiye’de taşeron ortaklığı ve ticaret ile devam etmektedir. Davetçi kimliği ile öne çıkmış Hocamız Gaziantep ve Türkiye’nin birçok ilinde davet çalışmalarına devam etmektedir.